X

COPYRIGHT ©

COPYRIGHT ©

Този уеб сайт е нарпавен по проект BG05SFOP001-2.025-0034 - Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление финансиран от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление", Процедура BG05SFOP001-2.025  "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство".

Сайтът е собственост на сдружение "3Д" в партньорство с община Стражица. Програмният оператор на програма "Добро управление" не носи отговорност не носи отговорност за съдържанието в него. 
Смяна на Езика