Нова отворена програма по "МИГ - ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА"

Отворена е проедура BG06RDNP001-19.757 - „МИГ –Лясковец-Стражица“ по мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура "

Целта на мярката е да подпомогне развитието на туризма на територията на МИГ „Лясковец-Стражица”

Можете да намерите необходимата документация, както пълна информация за проекта на този линк - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c06a3a58-16da-4c05-bf1c-9af0bc839ad6

Също така можете да задавате и допълнителни въпроси тук.
Sign In или Register за да коментирате.

Здрасти :)

Изглежда, че си нов тук. Влезте или се регистрирайте, за да започнете.