X

Нова система за събиране и рециклиране на текстилни отпадъци в Община Стражица

Нова система за събиране и рециклиране на текстилни отпадъци в Община Стражица

02 юли 2023
image

На 02.05.2023 г., Община Стражица, в сътрудничество с фирмите „ТЕКСТИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД и „ЕВРОТЕКС” ЕООД, стартира система за разделно събиране, съхранение, сортиране и повторна употреба или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на Общината.

Тази инициатива е част от по-широките усилия на Община Стражица за насърчаване на рециклирането и създаване на по-голямо удобство за жителите на общината. Като част от тази система, е поставен специализиран контейнер за текстилни отпадъци на ул. „Сава Цонев“ в гр. Стражица - до детски парк „Ангел Каралийчев“.

Този контейнер предоставя възможността на гражданите да поставят стари дрехи, обувки, облекла и други текстилни отпадъци, които се събират, сортират и след това се изпращат за рециклиране или повторна употреба. Това не само помага за намаляване на отпадъците, които отиват на депа, но също така подпомага процеса на рециклиране, като допринася за по-устойчиво бъдеще.

В тази връзка, Община Стражица призовава всички свои граждани да събират разделно отпадъците от своите домове и да ги поставят в определените за тази цел контейнери, разположени на територията на Общината. Тази инициатива е важна стъпка към по-екологичен и устойчив живот за всички жители на община Стражица.

Смяна на Езика