X

Прозрачност - договор за изработка

Прозрачност - договор за изработка

Платформата "Active-Strazhitsa", включваща уеб сайт https://www.active-strazhitsa.com/, мобилно приложение "Активен гражданин - Стражица и форум https://www.active-strazhitsa.com/forum/ са финансиранис  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025-0034 по проект "Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление", който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление", Процедура BG05SFOP001-2.025  "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"
Смяна на Езика