X

За нас

За нас

Платформата "Активна Стражица" включва уеб сайт - "Активна Стражица", форум на активните граждани и мобилно приложени - "Активен Гражданин". 
Платформата е направена по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025-0034 по проект "Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление", който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма "Добро управление", Процедура BG05SFOP001-2.025  "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство". 

Бенефициент на проекта са сдружение "3Д" в партньоство с община Стражица!

Уеб сайт на сдружение "3Д" 
Уеб сайт на община Стражица
Смяна на Езика